Informacje

Do rozpoczęcia kursu potrzebny jest PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)
Żeby zrobić PKK:
-Wniosek, zdjęcie (3,5X4,5), badanie lekarskie o braku przeciw wskazań do           prowadzenia pojazdów, zgoda rodzica lub opiekuna dla osoby niepełnoletniej ( Kurs można rozpocząć  3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.)
Z tymi dokumentami udajemy się, do odpowiedniego urzędu z uwagi na miejsce zameldowania wydziału komunikacji, po PKK.

W programie szkolenia przeprowadzone zostaną również zajęcia z I pomocy przedlekarskiej.
Po zakończeniu zajęć teoretycznych rozpoczynamy zajęcia praktyczne,
odbywają się one w dogodnym dla kursantów terminie, na samochodach takich jak na egzaminie państwowym TOYOTA YARIS.